top of page
Banner website.jpg
Logo online programma 260121.png

Het beste van twee werelden

Blended Care.jpg

Blended Care

Blended Care is een combinatie van traditionele face-to-face behandeling en een online behandelprogramma (e-Health).

Blended Care biedt mogelijkheden voor een multidisciplinaire aanpak en ketenzorg rond de patiënt. Het sluit daarmee ook aan bij de Zorgstandaard chronische pijn en er is sprake van de juiste zorg op de juiste plek. 
Oefentherapeuten die Blended Care behandelen onderscheiden zich omdat zij koploper zijn in de behandeling van de chronische pijn in de eerste lijn.

De VvOCM en andere beroepsverenigingen hebben het onderwerp Blended Care hoog op de kennisagenda staan. Ook zorgverzekeraars omarmen deze innovatieve manier van zorg.
 

Zelfmanagement.jpg

Zelfmanagement

Patiënten zijn positief over de blended care trajecten. Uit onderzoek blijkt dat vooral de combinatie van online training met face-to-face behandeling effectief is en bijdraagt aan het vergroten van eigen regie.

Patiënten vinden het persoonlijke gesprek heel belangrijk en daarnaast kunnen ze online thuis verder werken aan hun proces. Bijvoorbeeld door een module van een online programma te volgen en thuis opdrachten te maken.

Ook blijkt uit onderzoek dat de motivatie en betrokkenheid van patiënten in een Blended Care programma hoger is. Hieruit blijkt de meerwaarde van Blended Care: het biedt de patiënt zelfmanagement onder het toeziend oog van een professional.

Beveiliging website.jpg

Beveiliging

Zowel de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor de patiënt als de Zorgnetwerkomgeving (ZNO) voor professionals hebben het Medmij-label ontvangen.

Hiermee voldoen beide online platforms aan de strenge Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gegevens tussen patiënten en zorgprofessionals. 

Daarnaast blijven we aansluiten bij de wettelijke eisen rondom het uitwisselen van persoonsgegevens en bij de wettelijke eisen rondom de veiligheid van online platforms waar patiënten en zorgprofessionals gegevens uitwisselen.

PGO.jpg

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

Mijnpijnprogramma.online in beschikbaar in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van Ivido. In deze optimaal beveiligde omgeving kan de patiënt zelf zorggegevens opslaan en delen met zijn zorgnetwerk.

 

Voordelen van de PGO zijn: 

  • altijd toegang tot de medische gegevens

  • eigen regie en controle: zelf bepalen met wie en welke gegevens gedeeld worden

  • zorg op maat: zelf beschikbare applicaties kiezen

ZNO.jpg

Zorg Netwerkomgeving (ZNO)

Zorgprofessionals benaderen mijnpijnprogramma.online vanuit de zorgnetwerkomgeving (ZNO) van HINQ. Dit maakt het mogelijk om ook het zorgnetwerk rond de patiënt bij de behandeling te betrekken. De zorgnetwerkomgeving is - net als de PGO - MedMij gecertificeerd. Hiermee beschikken zorgprofessionals over een optimaal beveiligde omgeving om te beeldbellen met patiënten en collega’s (MDO) en via een chatfunctie contact te houden. 

Kwaliteitseisen.jpg

Chronisch Pijnprotocol

Oefentherapeuten die aangesloten zijn bij het Netwerk Chronische Pijn behandelen conform het chronisch pijnprotocol, ontwikkeld door een netwerk van oefentherapeuten Cesar|Mensendieck.

De oefentherapeuten zijn intensief geschoold in de behandeling en begeleiding van chronisch pijnpatiënten. Daarmee biedt het protocol kwalitatief hoogwaardige zorg.

Zelfmanagement
Beveiliging
PGO
ZNO
CPP
bottom of page